This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Use HELLOMANU code to get 10% off your first order

Use coupon code HELLOMANU for 10% off your first order.

Cart 0

Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are 0₺ away from free shipping.
No more products available for purchase

Is this a gift?
Subtotal Free

Shipping, taxes, and discount codes are calculated at checkout

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin sağlanmasıdır. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından https://manuatelier.com/ kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce yukarıdaki internet sitesindeki açıklamaları incelleyerek bilgilendirildiğini kabul eder.

MADDE 2 – TARAFLAR

SATICI TARAF BİLGİLERİ
Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
Eposta :
Cayma bildiriminin yapılacağı Eposta:
Ürün iade adresi:
ALICI TARAF BİLGİLERİ
Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :
Email :

MADDE 3 – SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME

3.1. ALICI, satışı yapılan ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmeden önce, SATICI tarafça Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca sağlanması öngörülen tüm bilgileri SATICI’dan edinmiş olduğunu beyan etmektedir.
3.2. ALICI tarafından satın alınan ürünün nitelikleri ve miktarı https://manuatelier.com/ web sitesinde yer alan bilgiler ve faturada belirlendiği gibidir. Satışın gerçekleşmesi ile sipariş özeti ile sözleşme hükümleri ALICI e-posta adresine gönderilmektedir. Nakliye ve teslime ilişkin ek masrafların ortaya çıkması halinde bu husus ayrıca ALICI’ya e-posta yoluyla iletilecektir.
3.3. https://manuatelier.com/ web sitesinde oluşabilecek sistem hataları nedeniyle satışa konu ürün fiyatında bir yanlışlık meydana gelmesi halinde SATICI bu yanlışlıkla ilgili ALICI’yı derhal bilgilendirecek ALICI’nın tercihine göre işlem iptal edilecek veya ürünün gerçek fiyatına göre satış işlemine devam edilecektir.
3.4. Ürün fiyatı ve ödeme kuru ALICI’nın yerleşik olduğu yere göre değişkenlik gösterebilir. Türkiye’de yerleşik ALICI’nın satın almış olduğu ürünlerin ödemesi Türk Lirası kuru üzerinden yapılacak, Türkiye dışında yerleşik ALICI’nın satın almış olduğu ürünlerin ödemesi Euro kuru üzerinden yapılacaktır. ALICI’nın VPN kullanmak suretiyle yerleşik olduğu yeri olduğundan farklı göstererek ürün satın alması halinde SATICI’nın söz konusu satışı iptal etme hakkı saklıdır.
3.5. Kredi kartı ödemesi tek çekim olabıleceği gibi dönemsel bankalarla yapılan anlaşmaya bağlı olarak taksite bölünmek suretiyle yapılabilir. Taksitlendirme işlemi ve muhtemel vade farkı Banka’nın insiyatifindedir.
3.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmesi şarttır. Kredi kartı ile ödeme yapılabilmesi için ALICI tarafından kredi kartına ilişkin bilgilerin ödeme bölümünde tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Ürün bedelinin ödenmediği veya banka tarafından iptal edildiği durumda, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi sonlandırabilir ve ürünün teslimi konusundaki yükümlülüğünden kurtulmuş olur.

MADDE 4 – ÜRÜNÜN TESLİMATI

4.1. SATICI satın alınan ürünle ilglili ALICI’ya tahmini teslimat süresi verebilir. Teslimat süresi Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde belirtilen 30 (otuz) günlük yasal süre aşmayacaktır. Herhangi bir sebeple siparişin SATICI tarafından vaad edilen süreyi geçmesi halinde bu durum SATICI tarafından ALICI’ya bildirilecektir.
4.2. Ürün ALICI’nın göstermiş olduğu teslimat adresindeki kişiye kargo firmasının yetkilsi vasıtasıyla faturası ile birlikte teslim edilir. Ürün’ün gösterilen teslimat adresinde bulunan ALICI’dan başka biri tarafından kabul edilmemesi dolayısıyla oluşacak zarar ve giderlerden SATICI sorumlu tutulamaz. Teslimat adresinde bulunan kişiye yapılan teslimat halinde bu teslimat ALICI’ya yapılmış sayılır. SATICI bu halde yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.
4.3. ALICI, ürünü teslim aldığı sırada kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal SATICI tarafın yukarıdaki iletişim bilgilerinde yer alan telefon aracılığıyla bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 5 – ALICI İLE SATICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.2. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekte, ürünle ilgili veya kargodan kaynaklı bir sorun gördüğünde kabul etmeyerek kargo firması yetkilisi ile tutanak tutturmakla sorumludur. Ürünün durumuna ilişkin herhangi bir tespit ve bildirim yapılmaması halinde teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
5.3. SATICI’nın Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

MADDE 6 – CAYMA HAKKININ KULLANIMI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ALICI 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 7. Maddede belirtilecek cayma hakkı kullanılamayacak nitelikte ürünlerden olmaması koşuluyla ALICI, 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya madde 2’de belirtilen e-posta adrese veya telefona cayma ilgili açık bildirimde bulunması halinde cayma hakkını kullanabilir. Satıcı kendisinin ürünü geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on gün) içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye fatura aslı ve faturanın arka yüzünde bulunan doldurulmuş iade formu ile birlikte geri göndermek zorundadır. Ayrıca Cayma hakkı kullanılarak 10 (On) günlük süre içerisinde iade edilmesi gereken ürün/ürünlerin kullanılmamış, giyişmemiş, yıkanmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilecek şekilde kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte olması şarttır. Bu halde ürünün teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
Cayma halinde, iade edilen ürünün ücreti, ALICI’nın sipari için ilk başta ödediği şekilde ürünün ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan geri iadelerde banka kaynaklı iade süresi değişkenlik gösterebilecektir.
İadesi gerçekleştirilecek ürün, deneme haricinde çok kısa süre olsa da dışarıda kullanılma, giyilme, yıkanma sonucu tekrar satılamayacak durumda olmamalı ve/veya hasar görmemiş olmalıdır.
Cayma halinde iade edilen ürün iade politikamızda belirtilen şartları karşılamıyorsa, ürünü gönderim adresinize hiçbir ekstra ücret ödemeden geri gönderilir.

ALICI tarafından Cayma hakkının kullanılması ve ürünün iadesi halinde Satıcı’nın çalıştığı UPS kargo şirketi veya Kolay Gelsin ile ürün Satıcı’ya geri gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması neticesinde iadeye dair kargo ücretinden ALICI sorumludur. Cayma hakkının kullanılması ve ürünün SATICI’nın çalıştığı kargo şirketi ile iade edilmesi halinde kargo ücreti 45 ile 65 TL arasındadır.  İade edilecek ürün adedi değiştikçe, kargo ücreti farklılık gösterebilmektedir.Ürünün belirtilen kargo firmasından başka bir kargo firması ile iade edilmesi halinde de kargo ücretinin ödenmesinden ALICI sorumludur. İade ürün Satıcı’ya, Satıcı ödemeli gönderilirse, kargo ücreti iade tutarından düşülecektir.Ürün’de meydana gelebilecek hasarlardan SATICI’nın iade adresine teslim edilene kadar ALICI sorumludur.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜN

Yeni Yıl, Sevgililer Günü, Anneler / Babalar Günü gibi özel günler için üretilmiş ve hazırlanmış spesifik ürünler iade edilemez.

MADDE 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.